nato-letalska-baza

Zveza ekoloških gibanj proti NATO bazi v Cerkljah

Stališča ZEG do aktualnih problemov proti NATO bazi na letališču Cerklje ob Krki

Zveza ekoloških gibanj – ZEG je, dne 21.4.2005, naslovila na Vlado RS in Ministrstvo za obrambo pomisleke ekologov ob dnevu zemlje.

Svetovna skupnost je razdeljena na bogate in revne dežele, na interesna področja, vojaške pakte in druge dogovore, ki vzdržujejo obstoječe stanje. Vojne povzročajo ekonomski, ozemeljski, verski, kulturni in socialni razlogi, uničujejo pa ljudi in njihovo kulturo, naravo in dobrine. Proizvodnja orožja je v glavnem omejena na razvite države, ki ga prodajajo komurkoli in za kakršenkoli namen. To je tudi eden od razlogov, da so obstoječa vojna žarišča kljub vsem diplomatskim prizadevanjem izredno trdovratna. Določen nadzor je le nad proizvodnjo in uporabo atomskega orožja, kjer velike sile skušajo zadržati svoj primat oz. preprečiti njihovo uporabo. Vendar ni nobenega zagotovila, da tako orožje ne bo tudi kdaj uporabljeno. Dokler tako stanje traja, lahko svet kadarkoli spet doleti globalni vojni spopad. Militarizem ne prispeva k miru in boljšim mednarodnim odnosom. Povzroča vojne in s tem prispeva k razpadu humanitarnih vrednot ter povzroča neizmerno trpljenje posameznikov, družin in narodov. Vzdržuje se s proizvodnjo in trgovanjem z orožjem, ki revnim odvzemata možnosti učinkovitega družbenega in gospodarskega razvoja. V obstoječih globalnih političnih razmerah je nevarnost vojne stalna. Pripadnost katerekoli države kateremukoli vojaškemu paktu povečuje nevarnost, da se bo kjerkoli zapletla v vojne (npr. Balkan, Bližnji vzhod, itd.).

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, nevladni okoljski organizaciji, zaradi navedenih vzrokov ne podpiramo članstva Slovenije v NATU, saj je cilj naših prizadevanj splošna in popolna razorožitev ter življenje brez orožja. Dolgoročni cilj Slovenije naj bi bilo uveljavljanje aktivne politike do vseh držav sveta. V tem okviru je potrebno pripraviti in uveljaviti pogodbe o nenapadanju, o neuporabi kemičnega in biološkega orožja, o širjenju demilitarizacijskih področij (npr. brezatomska cona od Baltika do Balkana), o prepovedi uporabljanja vseh vrst nuklearnega orožja, o prepovedi namestitve vojaških jedrskih baz NATO v Sloveniji in prepoved plutja ladij na jedrskih pogon v Luko Koper (npr. ponovna sprememba pomorskega zakonika).

Te dni je v javnosti informacija, da so se predstavniki Vlade RS, Ministrstva za obrambo in tiskovni predstavniki vrhovnega poveljstva zavezniških sil za Evropo oz. NATO dogovarjali za obnovitev letališče Cerklje za potrebe vojaškega NATO letalstva.

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije – ZEG proti realizaciji obnovitve letališča Cerklje za potrebe vojaškega NATO letalstva ostro in javno protestiramo predvsem iz okoljskih vidikov.

Obnova vojaškega letališča Cerklje za potrebe NATO pakta, bi ob minimalnih ekonomskih učinkih in nekaj deset zaposlenih tj. pomožno osebje iz lokalnega okolja in krepitvi vojaškega turizma (več spolnih bolezni, AIDS-a, itd.) in bele trgovine prinesla predvsem dolgoročne negativne okoljske probleme za več deset tisoč prebivalcev Posavja in razglašenega Kozjanskega regijskega parka.

V nacionalnem programu varstva okolja (NPVO) Republike Slovenije smo opredelili, da spadajo oblike hrupa, sevanja, onesnaževanja zraka, odpadkov in posegov v prostor hudo kršitev okoljske zakonodaje. Kratkoročni politični, poslovni in vojaški interesi pa ne morejo in ne bi smeli prevladati v tem prostoru, ki je že med najbolj okoljsko ogroženimi in onesnaženimi (npr. VIPAP Krško, JEK). Prav tako je na tem območju predvidena lokacija odlagališča jedrskih odpadkov ter praksa neustreznega ravnanja z odpadki (azbestne plošče v zemlji ob samem letališču, itd.).

Od vodstva naše vlade in občin na območju Posavja in območja Kozjanskega parka bi bilo za pričakovati, da se bo regija razvijala v smeri ekološkega in zdraviliškega turizma (npr. Terme Čatež, grad in golf Mokrice, itd.), ekokmetovanja in parkovnega turizma.

Nasprotno pa bomo vnesli negativne posledice v prostor:

dodatni hrup vojaških in civilnih letal in helikopterjev,

– onesnaženost zraka in tal zaradi kerozina,

– morebitna oboroženost letal z jedrskimi naboji, ki prinaša še dodatno nevarnost radioaktinih sevanj ob življenju ob JEK,

– raznovrstne oblike nevarnih odpadkov.

S tem dejanjem bi področje Kozjanskega parka in Posavja zaradi preletov letal in vsega omenjenega postalo ekološko in turistično neprivlačno in nezanimivo. Dober primer razvojnega razmišljanja je v protestu vodstva TERME 3000, Moravske Toplice in večine pomurskih občin proti lokaciji odlagališča jedrskih odpadkov v Veliki Polani.

Za vojaške aktivnosti naj v miru veljajo vsi okoljevarstveni dogovori. Slovenska vojska naj sodeluje v mednarodnih reševalnih akcijah, pomoči pri katastrofah, nadzoruje naj slovensko ozemlje iz zraka, vode in zemlje. Sodeluje naj pri sanacijah divjih odlagališč odpadkov (npr. Divača, Sežana), oživljanju močvirij (npr. Cola), zaščiti in opazovanju ogroženih živali in rastlin. S pomočjo drugim državam v primerih civilnih, ne pa vojnih potreb, se povečuje občutek za razumevanje in zaščito drugih in drugačnih kultur.

Te programske usmeritve smo zapisali v našem programu dela, pričakujemo pa tudi od Ministrstva za obrambo, da javno predstavi svoj program iz katerega je razvidno tudi okoljsko usmeritev in konkretna dejanje v praksi. Premalo je, da Ministrstvo za obrambo v javnost posreduje le informacijo, da dobro sodeluje z različnimi društvi.

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije – ZEG bi želeli dogovor o čimprejšnjem obisku predstavnikov ZEG-a pri ministru, kjer bi skupaj lahko zastavili načrt za sanacijo okoljskih problemov v Sloveniji. Pred leti smo se na Bledu udeležili posveta o varstvu okolja, ki ga je organiziral NATO, zato vemo, da so taki dialogi lahko plodni in okolju prijazni.

Astma – zahrbtna bolezen dihalnega sistema
Potovanje po Patagoniji